นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โปรแกรมคำนวณช่วงเวลาใน Excel

Ico48

minute ใน OpenOffice.org ไม่สามารถใช้งานได้เหมือนกับ function ที่ อ.วิบุล เขียนไว้ครับ เพราะมันจะหาความแตกต่างของส่วนที่เป็นนาที โดยไม่สนใจตัวเลขชั่วโมงเลยครับ