นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทิ้ง Internet Explorer (IE) เถิด

Ico48

ถ้าพอจะมีเวลาบ้าง ก็อ่านเรื่อง เหตุผล 10 ประการที่ไม่ควรใช้ Hotmail ด้วยนะครับ

อาจจะมีบางคนบอกว่า ถ้าไม่ใช้ hotmail แล้ว จะ chat ด้วย MSN ได้อย่างไร... มีตัวเลือกอื่นมากมายครับ เช่น Skype,  Google talk, IRC, QQ, AIM, Yahoo messenger.... etc.

เนื้อหาเต็ม: ทิ้ง Internet Explorer (IE) เถิด