นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทิ้ง Internet Explorer (IE) เถิด

Ico48
ใช้งานเหมือนที่ อาจารย์panyarak  บอกเหมือนกันค่ะ คือใช้ Firefox เป็นตัวหลัก แล้ว IE เป็นตัวรอง เพราะบางเว็บทำงานกับ Firefox ไม่ได้ในส่วนของสคริปต์
เนื้อหาเต็ม: ทิ้ง Internet Explorer (IE) เถิด