นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทิ้ง Internet Explorer (IE) เถิด

Ico48

เป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้คนทั่วไปยอมหยุดใช้ IE เพราะมันเกือบถูกฝังในสายเลือดของคนไทยว่า "ท่องอินเตอร์เน็ตต้องใช้ IE"

ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ทำให้คนไทยไม่อาจทิ้ง IE ไปได้... ทั้งๆ ที่ไม่น่าจะเป็น... เช่น บาง website พัฒนามาแล้วใช้ได้ไม่ดีกับ Firefox แต่ก็น่ายินดีที่มีการปรับปรุงแล้ว เช่น website ของธนาคารออมสิน ที่เดิมจะมีบางส่วนใช้ไม่ได้กับ Firefox แต่ล่าสุดได้ลองดูใหม่ก็พบว่า ใช้ได้แล้ว

ส่วนใหญ่ผมจะแนะนำเพียงว่า ให้ใช้ Firefox เป็นตัวหลัก และใช้ IE เป็นตัวสำรอง... ก็มีบางคนทำตาม บางคนก็ไม่ยอมเปลี่ยน...

เนื้อหาเต็ม: ทิ้ง Internet Explorer (IE) เถิด