นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทิ้ง Internet Explorer (IE) เถิด

Ico48

เพิ่มเติมข่าวที่ BBC ครับ

http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8465038.stm

France joins Germany warning against Internet Explorer

เนื้อหาเต็ม: ทิ้ง Internet Explorer (IE) เถิด