นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาวัดระดับความสามารถทางสติปัญญา IQ ของตัวเองกันเถอะ

Ico48
...... [IP: 124.121.7.19]
17 มกราคม 2553 11:35
#53039

ม.3 ได้ 136 มันแปลกยังไง ?  เด็ก 2 ขวบยังมีIQเท่าไอน์สไตน์มาแล้ว