นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาวัดระดับความสามารถทางสติปัญญา IQ ของตัวเองกันเถอะ

Ico48
มด [IP: 125.25.206.203]
14 มกราคม 2553 14:03
#52988

ไอ้ เชี้ย ม3 อ่ะ พ่องมรืงเป็น ไอ สไต หรอไอสัด

กรูไม่เชื่อหรอกวะ

 

กรูอยากเจอหน้าจริง