นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องที่ต้องฝึก.....เผชิญหน้ากับเรื่องราว

Ico48

ฝากกำลังใจและความห่วงใย มาเยี่ยม อ.ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ และครอบครัว ค่ะ