นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส

Ico48
วินัย วิริยะอลงกรณ์ [IP: 112.142.125.182]
10 มกราคม 2553 22:13
#52873

บอกตรง ๆ ว่าเกษตรกรชาวสวนยางเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ของ จ.ระยอง ไม่มีใครรู้เรื่องปุ๋ยยางพาราเลย ส่วนใหญ่ใส่ตามกลุ่มยาง หรือสหกรณ์เอามาให้ บางครั้งผมก็ยังแย้งไปว่าบ้านผมดินมันขาด P มาก ๆ เหลือแค่ 5 ppm เท่านั้น ยังจะให้ใส่แต่ KKKKKK เพื่อเร่งน้ำยางอยู่ได้ ตอนนี้ผมอยู่ทางเหนือเห็นปลูกยางกันมากก็อดเป็นห่วงไม่ได้เพราะว่า 100 เปอร์เซ็นต์เกษตรกรไม่รู้จักยางพาราเลย  นี่แหละประเทศไทย