นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส

Ico48
วินัย [IP: 112.142.125.182]
10 มกราคม 2553 22:09
#52872

ยินดีครับ

เนื่องจากว่าผมคิดว่ายางพาราส่วนใหญ่จะทำวิจัยด้านผลิตอย่างไรให้ได้ยางมีคุณภาพ แต่ที่ผมสังเกตจากที่สวนที่บ้าน พบว่ายางพาราหลายสวนมีการใส่ปุ๋ยผิด ๆ ซึ่งส่งผลกระทบถึงการผลิตเปลือกยางใหม่ และทำให้คุณภาพดินเสื่อมโทรมไปแล้วก็เปลือกของยางพาราชุดใหม่ที่ออกมาขาดธาตุอาหารด้วย โดยที่ผมพบว่ายางพาราที่เป็นสวนเก่าๆ ยิ่งเก่ามากธาตุ P และ micronutrient หมดไปหรือเกือบหมด (ผมวิเคราะห์ดินดูครับ) อาจเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้ที่ทำให้ยางพาราอายุสั้นแล้วก็การสร้างเปลือกใหม่ไม่แข็งแรง (ฟังจากคนกรีดยางบอกว่าเปลือกใหม่นิ่มกว่าเดิมทำให้เข้าเนื้อแก่นได้ง่ายกว่ารอยเปิดแรก) ผมอยากอบรมทางด้านสรีรวิทยาการเจริญเติบโตแบบยั่งยืนทำอย่างไรให้ยางพาราอายุยืนถึง 50 ปี (อายุกรีดนะครับ)