นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปีใหม่ ได้เวลาประเมินตนเอง

Ico48
เชื่อครับว่า พรใดก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ เท่ากับพรที่ขอกับตัวเอง