นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาวัดระดับความสามารถทางสติปัญญา IQ ของตัวเองกันเถอะ

Ico48

112 ง่วงนอนมากมาย 1:31 Y_Y

ฝันมีไว้คว้า อยากเป็นนักวิจัยค้าฟฟ

อืมมม แขนสั้นไปหน่อย คงอีกสักพัก T_T