นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาวัดระดับความสามารถทางสติปัญญา IQ ของตัวเองกันเถอะ

Ico48
ท่าจะบ้าไปแระ [IP: 119.42.93.68]
29 ธันวาคม 2552 22:53
#52545

ไอบ้าที่136อะ

 

พ่อมึงม.3ได้136

 

โตไปมึงอย่าลืมคิดค้นโลกใหม่นะ

 

ไอสรัสส

 

ท่าจะบ้าไปแระ

 

พ่อเมิงตาย