นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Active learning ๓: พฤติกรรมของผู้สอน

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
28 December 2009 13:41
#52499

"การเป็นต้นแบบที่ดี ก็จะเป็นบทเรียนที่ดี "

    เราไปร่วมกันตามหาครูต้นแบบ  แล้วถอดบทเรียน

เพื่อจะได้เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับผู้สอนด้วย 

            ตามหาครูต้นแบบ  (กับอาจารย์ตัวอย่างความหมาย  คือกันไหมคะ)

             ขอบคุณค่ะ