นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Active learning ๑:ความจำเป็นในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน

Ico48

PSU น่าจะมีการพูดคุยเรียนรู้เรื่องนี้อย่างจริงจังกันซะทีนะครับ

ผมในฐานะอาจารย์ใหม่ ก็เคยตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าเราจะทำอย่างไรกันดีกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปแล้ว

Link: กระบวนทัศน์กับการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย