นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประโยชน์ของจุลินทรีย์ EM

Ico48
kadman nr 32 [IP: 192.168.100.112]
23 December 2009 22:16
#52354

วิธีทำน้ำ  e. m  ซาวข้าว

1   จุลินทรีย์ EM          20   cc

2    กากน้ำตาล            20    cc

3    น้ำซาวข้าว         1     ลิตร

ใส่ขวดพลาสติกปิดฝาให้สนิทหมักไว้  7   วัน

หมายเหตุ    เปิดฝาแล้วปิดทุกวัน 

วิธีใช้  ใส่ขวด  สเปรย์  ฉีดรองเท้าที่อับ