นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Active learning ๓: พฤติกรรมของผู้สอน

Ico48
Jeerapa Sookgaew [IP: 113.53.4.139]
23 December 2009 08:08
#52325

วันนี้ว่างๆ เช้าหน่อย กำลัง search หากลุ่มสุนทรียสนทนา และกลุ่มจิตตปัญญาศึกษาของ มอ  ได้มีโอกาศ อ่าน Active Being ของอาจารย์ ประทับใจที่อาจารย์สละเวลา แบ่งปัน จะคอยติดตามค่ะ

Cheers!!!!!