นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Active learning ๓: พฤติกรรมของผู้สอน

Ico48
panyarak (Recent Activities)
22 December 2009 23:05
#52323
  • ประเด็นเรื่องเวลา ผมเห็นด้วยอย่างมากครับ เราละเลยเรื่องนี้มาเป็นเวลาช้านาน และก็ยังละเลยกันต่อไป ไม่ว่าจะเป็นวงการใด
  • ประเด็นเรื่อง Active Learning หรือ Active Teaching เรื่องสำคัญที่ต้องไม่ลืม คือ ตบมือข้างเดียวไม่ได้ สิ่งที่ต้องทำตอนนี้ จึงไม่ใช่เพียงการยกมือเพื่อจะตบเท่านั้น แต่ต้องหาทางทำให้อีกฝ่ายยกมือขึ้นมาให้ตบได้ตามจังหวะด้วย....