นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Preview ไฟล์นามสกุล .ai และ .eps ใน Windows Explorer

Ico48
jO [IP: 61.90.149.69]
21 ธันวาคม 2552 16:28
#52269

ขอบคุณมาก เลย มันยอดเยี่ยมเลย สามารถดูได้จาก explorer แต่อาจจะแสดงผลช้าไปนิด แต่ไม่เป็นไร ดีกว่าเปิด จาก original โปรแกรม