นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หลักสูตรฝึกอบรม ธันวาคม 2552 - มีนาคม 2553

Ico48
  • รับทราบค่ะ  ปีหน้ามีกิจกรรมพบปะชาว share psu บ้างหรือเปล่าค่ะ