นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Active learning ๑:ความจำเป็นในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน

Ico48

ขอบคุณคุณคนธรรมดา และยาดม ที่มองเห็น แลอยากเชิญชวนให้ช่วยกันเริ่มปรับบทบาท ดังบนทึกที่ ๒

http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/14836

คุณยาดม ลองทบทวนดู สิ่งที่มีอยู่แล้วสามารถเริ่มได้ ไม่ต้องรอเวทีไหน เริ่มได้จากผู้สอนแต่ละคน แค่ทำใจ เข้าใจ ปรับบทบาท ปรับวิธีการ ขยับไปเรื่อยๆ ตามระบบประกันคุณภาพ ส่วนตัวเองได้ปรับไปบ้างแล้ว เช่น แทนที่จะให้หาคำตอบ ก็ให้ไปหาแหล่งข้อมูล เมื่อทดสอบก็ชี้สิ่งที่ต้องปรับปรุง แทนให้คะแนนเท่านั้น โดยเน้น ให้หา ให้ทำ ให้นำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มเติม เสริมส่ง แก้ส่วนที่ผิด ชี้สิ่งที่ถูก

สิ่งที่อยากบอกคือ เริ่มได้จากทุกคนเอง ไม่ต้องรอใคร เพราะมันสายมาจนดึกแล้ว