นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Active learning ๑:ความจำเป็นในการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน

Ico48

เรื่องนี้คงต้องตะโกนดังๆ บอกกันบ่อยๆ เพื่อให้เกิดความตระหนักที่จะต้องปรับเปลี่ยนในวิธีการสอนของคณาจารย์ของเราเอง ยุคสมัยเปลี่ยนไป หากผู้สอนยังไม่ยอมปรับเปลี่ยน เราคงเห็นการพัฒนาที่ไล่ไม่ทันการพัฒนาของสังคมโลก

เห็นด้วยอย่างยิ่งกับแนวคิดของบันทึกนี้ครับ