นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หัวหน้างานกับการคิดแบบ..."ทำได้"

Ico48
suwatp [IP: 113.53.43.13]
13 ธันวาคม 2552 10:59
#51963
จริยธรรม มี 2 วง ให้นัยยะว่า ต้องซื่อทั้งกับตัวเองและคนอื่น ทั้งต่อหน้าและลับหลัง หรือเปล่า?