นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย

Ico48
ทวาทศ [IP: 222.123.143.180]
12 December 2009 21:53
#51948

ขอบคุณครับ

สำหรับสิทธิอันพึงได้ที่มอบให้ผมเป็นพิเศษในข้อ 7 นั้น ยินดีสละสิทธิ์ครับ 

ผมยินดีที่จะเห็นทั้ง 2 ท่านมีความสุข ตามหลักการถือประโยชน์ผู้อื่นเป็นที่ตั้ง 55555

ทวาทศ