นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กระบวนการสื่อสารของหน่วยงานที่ได้รางวัล

Ico48

ขอบคุณคุณ Ex. Links ที่มีความปรารภนาดีต่อการทำระบบ ด้วยการทักท้วงส่งเสริม แต่เอที่สง่เอกสารให้ ม.อ. ไม่แน่ใจว่าส่งไปที่ใด อย่างไรช่วยส่งเป็นไฟล์มาให้ จะขอบคุณมากครับ และช่วยยืนยันว่าเป็นอย่างที่โม้หรือเปล่า ที่สำคัญจะได้เดินถูก