นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การวัดการพัฒนาตนเองตามระบบ PMQA

Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
11 December 2009 12:40
#51895

คุณ  CHAIN OF LOVE

ที่เขียนบันทึกนี้ สามารถเริ่มจากแต่ละคนได้ เพียงต้องมองให้เห็นภาพขององค์กร ทั้งหน้าที่และเป้าหมาย แล้วนำตนเองเข้าไปวางทิศทาง และปรึกษาผู้บังคับบัญชาให้เห็นร่วมกัน แล้วนำไปดำเนินการ

แต่หากรอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ ไม่ทราบว่าเมื่อไรจะเกิด เพราะองค์กรใหญ่มาก มีความหลากหลายมาก ทางที่ดีเริ่มที่แต่ละคน หรือในแต่ละหน่วยย่อยก็ทำได้ ที่สำคัญสามารถเริ่มได้วันนี้ไม่ต้องรอใคร ซึ่งอาจสายเกินรอ