นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิธีใช้งาน E-Mail ของนักศึกษา (ม.อ. ร่วมมือกับ Microsoft ในโครงการ Live@Edu)

Ico48

เรียน อ.ปัญญรักษ์

   Live@Edu ให้บริการแทบจะเท่ากับ Hotmail.com ครับ โดยให้เนื้อที่ 5 GB รวมทั้ง SkyDrive และสามารถใช้งาน MSN ได้

   ส่วนในเรื่อง E-Mail นั้น

   1. ผู้ที่ใช้ Hotmail.com อยู่แล้วสร้างสร้าง Link ID มายัง Live@Edu ได้ ซึ่งทำให้สามารถ สลับไปมาระหว่าง E-mail ส่วนตัว (hotmail.com, live.com, windowslive.com) โดยไม่ต้องใส่ password ใหม่ (Single Sign-On)

   2. กรณีที่ใช้ E-Mail อื่น เช่น gmail.com, yahoo.com หรืออะไรก็แล้วแต่ ก็สามารถ เข้าไปใน Live@Edu แล้วกำหนดให้ Redirect ไปยัง E-Mail ส่วนตัวที่ต้องการได้

ครับ