นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การวัดการพัฒนาตนเองตามระบบ PMQA

Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
10 December 2009 17:46
#51873

ขอบคุณคุณยาดมที่เข้ามาอ่าน ไหน ๆก็ไปฟังมาก็น่าจะนำมาใช้ประโยชน์นะครับ