นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิธีใช้งาน E-Mail ของนักศึกษา (ม.อ. ร่วมมือกับ Microsoft ในโครงการ Live@Edu)

Ico48

ผมไม่ทราบว่า บริการของ Live@Edu เป็นอย่างไร แทนที่จะให้กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวเองเพียงอย่างเดียว น่าจะเพิ่มในส่วนที่จะให้ mapping กับ email address ที่มีอยู่เดิม โดย

  1. หากเป็นค่ายเดียวกัน ก็สร้างเป็น alias หรือให้เลือกว่า จะเป็น alias หรือแยกกัน แต่ forward จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ หรือแยกกันโดยสิ้นเชิง แต่มีบริการแจ้งไปยัง account ที่กำลังใช้งานว่า มีจดหมายใหม่เข้ามากี่ฉบับในอีก account หนึ่ง
  2. หากเป็นคนละค่าย เช่น yahoo หรือ gmail ก็ให้เลือกว่า จะ forward ต่อหรือไม่ (ตรงนี้ หากใจกว้างก็ควรจะทำได้)