นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 OFI ใน PMQA

Ico48

คุณ Ex. Links

ขอบคุณในข้อมูล ก.พ.ร. ก็ยังมีผลงานให้กับประชาชนในหลาย ๆ เรื่อง และหากหน่วยงานได้ระบบการพัฒนาไปใช้อย่างต่อเนื่อง ก็ยังน่าจะคุ้มได้

 

เนื้อหาเต็ม: OFI ใน PMQA