นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 AAR งานอบรม PMQA ในมุมผู้จัด

Ico48

อรุณสวัสดีครับทุกท่าน

 ผ่านไปครึ่งเดือนได้มีโอกาสแวะมาอ่านเม้นท์ของหลาย ๆ ท่าน ส่วนที่ผมบันทึกรายการไว้ระหว่างที่ถ่ายทอดสดผ่านเครือข่าย ตามที่ท่าน บุหงา-ปัตตานี พูดถึงนั้น

จนบัดนี้ผมยังไม่พบทางออกว่าจะไปใส่เก็บเผยแพร่ไว้ตรงไหนในท่านผู้สนใจรับชมได้ง่ายทั้งนี้ก็เนื่องมาจาก

เป็นไฟล์ flv flash video แบบ Youtube เลยครับ 7 ไฟล์รวมแล้ว 4.8 GB (DVD 1 แผ่น 4.7 GB)

ให้ดูเป็นตัวอย่างก็เป็นไฟล์วิดีโอนาน 14 นาที ขนาด 200 MB ที่

ftp://ftp.psu.ac.th/pub/nefsis/PSU-PMQA-Part6-Slide+Audio+Video-Chat-14min.flv

ยังกดแล้วดูทันทีแบบ streaming ไม่ได้ ต้อง download ทั้ง 200 MB มาเก็บบน harddisk ของผู้ชมก่อนดู เพราะเก็บไว้ชั่วคราวบน ftp.psu คงต้องสร้าง media server ไว้เองแล้วละครับ

ทำการบ้านเรื่อง media server หน่อยล่ะ

(^_^)

สงกรานต์