นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประสบการณ์การนำ ...โรงพยาบาล ม.อ.สู่ TQA

Ico48

เพิ่มอีกนิดครับ ลืมของน้องหลาไปได้

เรื่อง "ระบบคุณภาพ" เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมี และต้องออกแบบให้เป็นระบบที่ดีครับ

เราเอง