นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประสบการณ์การนำ ...โรงพยาบาล ม.อ.สู่ TQA

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
03 December 2009 16:45
#51671

ผมมักจะหลงๆ ลืมๆ ยิ่งเรื่องที่ไม่เข้าในหัวด้วยแล้ว

ลืมไปหมด

เมื่อหลายปีก่อน น่าจะซัก ๕ ปีได้แล้วครับ ตอนนั้นผมบุกไปถึงเชียงรายกับคณะของหลักสูตรวิจัยฯ คณะพยาบาลฯ ไปดูโรงพยาบาลที่ทำ HA แห่งแรกๆ (มั๊ง)ของไทย คือ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

มาถึงตอนนี้ก็ลืมไปหมดแล้วครับ

พอมาถึงการปรับเปลี่ยนระบบสุข ให้เหลือแค่ ๓ คือ ราชการ ประกันสังคมและ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ ๓๐ บาท

ในส่วนของสาธารณสุขก็เลยมีการขยับตัวกันขนานใหญ่

เนื่องจากระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าเขาพูดถึงเรื่อง "คุณภาพบริการ"

หน่วยคู่สัญญาที่จะมาทำสัญญารับเงินจาก สปสช ต้องได้การรับรองคุณภาพ

คราวนี้ก็ตายหยังเขียดเพราะไม่มีที่ไหนได้รับการรับรองคุณภาพมาก่อนนอกเหนือจากจะมี ISO บ้างประปราย ISO ก็ ๙๐๐? กว่าๆ มั้ง  แล้วก็ได้เฉพาะแผนกอีก (ฮา)

แล้วจะทำไง ระบบต้องเดินไป ไม่มีโรงพยาบาลไหนได้ ไม่มีใครทำสัญญารับเงินได้ตามระบบ

ระบบสุขภาพหยุด คนไข้ไม่มีที่ไป ทำไงล่ะ

อนุโลมให้โรงพยาบาลรัฐทำสัญญาได้ก่อน แล้วค่อยไปทำเรื่องคุณภาพเอา

ลองแล้งลองอีกคลำๆ กันไป ลองโน่นลองนี่ จนได้สถาบัน พรพ. อะไรนี่ครับ มาดูเรื่องคุณภาพโรงพยาบาล จนมาถึง HA

เรื่อง HA จึงเป็นเรื่องเฮฮา (HAHA) ในวงการสาธารณสุขไป

อึมมม

ที่จำได้แค่นี้ (ก่อน) ครับ

ฮา

เราเอง