นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประสบการณ์การนำ ...โรงพยาบาล ม.อ.สู่ TQA

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
03 December 2009 16:03
#51666

พูดค่ะ "คุณมันดาลา"  ใส่ไว้ใน presentation แต่ทว่าในมุมที่พี่นั่ง...มองไม่เห็น...คงต้องติดต่อเอากับงานประชุม...พี่ยังไม่มีโอกาสตามไฟล์ เลย เพราะไม่มีจังหวะ...ตอนนี้ยังไม่เลิกประชุมเลยค่ะ