นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประสบการณ์การนำ ...โรงพยาบาล ม.อ.สู่ TQA

Ico48
mandala (Recent Activities)
03 December 2009 16:00
#51663

อยากเห็น "ระบบคุณภาพ" ที่เชื่อมโยงทั้ง 7 หมวดเข้าด้วยกันของโรงพยาบาลค่ะ
ไม่ทราบว่า ท่านคณบดีได้พูดถึงเรื่องการออกแบบระบบไว้มากน้อยเพียงใดคะ