นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 OFI ใน PMQA

Ico48
Ex. Links [IP: 58.9.13.198]
03 ธันวาคม 2552 13:47
#51648

มาตรฐาน PMQA มาตรฐานสากล ใช้"ระบบ"เป็นมาตรฐานในการประเมินที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542

เมื่อนำเกณฑ์ระดับมาตรฐานสากลเช่นมาตรฐาน PMQA มาประเมิน ก.พ.ร. สมศ. และ สกอ. ได้ผลดังนี้

1. Leadership (Servant): ก.พ.ร. 50% สมศ. 50% สกอ. 50%

2. เกณฑ์มาตรฐาน(Criteria): ก.พ.ร.= 100% สมศ.= 0  สกอ.= 0

3. สร้างระบบประเมิน: ก.พ.ร. = 0  สมศ. = 0  สกอ. = 0

4. ผล Results =  ก.พ.ร. = 50%  สมศ.= 0 %  สดอ.= 0%

ถ้าคิด 50% เป็นเกณฑ์ มี ก.พ.ร.เท่านั้นที่ผ่านอย่างเฉียดฉิว นี่คือการ Identify ให้เห็นว่า สกอ. สมศ.ต้องเลิกใช้อำนาจการเมืองมาลองผิดลองถูกกับการศึกษาของชาติได้แล้ว...ส่วน ก.พ.ร.ก็ต้องปรับปรุงอย่างหนัก และต้องเลิกใช้อำนาจกฏหมายไปขู่บังคับให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบ

เมื่อหน้าที่ของ ก.พ.ร.คือพัฒนาระบบ เมื่อพัฒนามาเกือบ 10 ปียังทำไม่ได้ก็น่าจะลาออกให้ผู้ที่ทำได้มาทำการพัฒนาระบบต่อไป.

การที่ใช้อำนาจกฏหมายกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบตามแนวทาง PMQA นอกจากเสียมารยาทแล้ว ยังไปทำลายงานหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้เสียหายอย่างมหาศาล

เนื้อหาเต็ม: OFI ใน PMQA