นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 OFI ใน PMQA

Ico48

คุณEx.Links  และ คุณไม่แสดงตน

ขอบคุณให้ความเห็น คงต้องช่วยกันทำอย่างไรให้คนเข้าใจและทำงานร่วมกันมากขึ้น เข้าใจว่าทุกตนเจตนาดี ตั้งใจทำงาน แต่ต่างคนต่างทำ และบอกว่าตามที่กฎหมายกำหนด สุดท้ายจึงโถมลงมาที่ฝ่ายปฏิบัติ จนทำให้ไม่มีเวลาไปทำหน้าที่ขับเคลื่อนคุณภาพของผลิตผลที่แท้จริง สุดท้าย หน่วยงาน สมศ. สกอ. กพร. บอกว่าพัฒนา แต่เป้าหมายคุณภาพการศึกษาไม่พัฒนา กลับลดลงเนื่องจากต้องใช้ทุกพลังมาทำหลาย ๆ ระบบ ทรัพยากร งบประมาณก็ขาดแคลน และไม่พร้อมเหมือนเดิม หรือมากกว่เดิม เพราะต้องแบ่งไปทำระบบมากเกินไป

คงต้องพัฒนาคนทำระบบก่อน จึงไปพัฒนาระบบ แต่ไม่ทราบจะทำอย่างไร ???  

เนื้อหาเต็ม: OFI ใน PMQA