นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไปประเมินคณะทรัพยากรธรรมชาติ : วันที่ 13 ธ.ค. 50

Ico48
ใครคือทาเคชิ?...- -ล...ต้อง"สู้ต่อไปอุโยะจัง"ดิ...ฮ่าๆ ล้อเล่น ^^"