นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 OFI ใน PMQA

Ico48
[IP: 61.90.100.120]
02 ธันวาคม 2552 19:59
#51612

หาก ก.พ.ร. สกอ. หรือ สมศ. รู้จักการทำงานประเภท Cross-Functional Teams แล้ว

การทำงานที่ซ้ำซ้อน ที่ไม่ได้เรื่อง และสร้างความเสียหายให้สถานศึกษาทุกระดับทั่วประเทศก็จะไม่เกิดขึ้นอีก

ที่สำคัญ ทั้งสามองค์กรควรรักษามารยาทให้เกียรติสถานศึกษากันบ้าง

เพราะเขาเป็น"ลูกค้า" มิใช่ "ลูกไล่"

เนื้อหาเต็ม: OFI ใน PMQA