นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 OFI ใน PMQA

Ico48
เรียนคุณไม่แสดงตน
คนจัดระบบ ไม่ได้คิดว่าลองผิดลองถูก แต่คิดว่าทำถูก ทั้งๆ ที่ผลเห็นเชิงประจักษ์ถึงคุณภาพก็ยังทำเหมือนเดิม แถมยังกำหนดว่าไม่รับรองหากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด เอาหน่วยงานใหม่กำหนดร่วมกับหน่วยงานเก่า และใช้เกณฑ์เดียวกับหน่วยงานเก่า หากหน่วยงานใหม่ตก สถาบันก็ตก คงได้ตกกันทั้งประเทศ คิดว่านั่นคือวิธีการพัฒนาการศึกษา
เนื้อหาเต็ม: OFI ใน PMQA