นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตอนที่ 16 แหล่งอาหารจานร้อนของชาว ม.อ.ในอดีต

Ico48

...ต่อมามีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 คนหนึ่งในปี 2518 ได้เจรจาขออนุญาตมหาวิทยาลัยตั้งร้านขายอาหารเป็นทางการบริเวณนี้ น้องคนนี้เป็นคนปักษ์ใต้ผิวคล้ำความสูงปานกลาง ลำกายหนาแต่ไม่ถึงกับอ้วน...

ผมสอบถาม ผศ.สมเกียรติ นาคกุล (รุ่น 9) เพื่อนรุ่นเดียวกันแล้ว เขาชื่อ อนันต์ เจริญมูลครับ

.... ที่สุดเลยมีโรงขายอาหารหลังคามุงแฝก ใครๆ เห็นก็บอกว่าเหมือนโรงเลี้ยงช้างเกิดขึ้นเลยเรียกกันว่าโรงช้างติดปากกันมา ....

ตรงนี้ยังต้องสะสางนิดนึง

เพราะโรง.. ที่ว่าเป็นลักษณะสร้างเสาด้วยไม้ซุงทั้งต้นสูงประมาณ 8-10 เมตร มีเหลือตกค้างอยู่ตั้งแต่เริ่มสร้างมหาวิทยาลัย และเป็นที่อาศัยของม้าเทศอีกตัวหนึ่งเช่นกันที่ตกค้าง คือปล่อยให้อยู่อิสระ

ตอนนี้อนุมานได้ว่า โรงช้าง มีอยู่ก่อน แต่คำเรียกคงประมาณ ปี 2518 หรือก่อนเล็กน้อย

ส่วนการขายอาหารเป็นเพิงเล็กเพิงน้อยเริ่มเกิดขึ้นตอนนั้นจริง