นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นบ.ม.อ.2 หัวข้อ "การนำเสนอสำหรับหัวหน้างาน"

Ico48

สวัสดีครับ

ข้อใช้สิทธิพาดพิง... ยินดีที่ได้ร่วมต้อนรับ นบ.ม.อ. รุ่น 2 และคงมีความเห็นเช่นเดียวกับอีกหลายๆๆ คนว่า การได้มาเรียนร่วมกันทำให้เราได้รับสิ่งดีๆๆๆๆ หลายอย่าง อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชันเจน คือ ความสัมพันธ์ที่ดีและเครือข่ายที่เข้มแข็ง ครับ

 อีกประการหนึ่งในฐานะเจ้าของสถานที่จัดประชุม ต้องขออภัย ไว้ ณ ที่นี้ด้วย หากมีอะไรที่บริการบกพร่อง หรือขาดไป (น้ำดื่ม เป็นต้น) แต่หากมีโอกาสได้ต้อนรับทุกท่านอีก จะดูแลให้ดีทั้งน้ำดื่มและน้ำใจเลยครับ