นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 PMQA ลูกค้าสำคัญจริง ๆ (หรือเปล่า)

Ico48

คุณ Ex.Links

เท่าที่เคยได้ยิน เขาบอกว่าเขารู้ และเรียกว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ถึงแม้จะเห็นต้นเหตุก็ไม่ทราบว่าจะแก้อย่างไร เพราะเราไม่ใช่ต้นเหตุ มิหนำซ้ำยังต้องทำตามอีกด้วย เพราะต้องทำตามกฎหมาย