นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หลักการดำเนินชีวิตของท่าน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล

Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
23 November 2009 08:05
#51194

คุณsuradet promsoda

หมายถึง ทั้ง ๆ ที่ทราบสิ่งทำนั้นไม่ดี แต่ก็ยังทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เช่น คนขายยาเสพติด ทั้งๆ รู้ว่ายาเสพติดไม่ดี แต่ยังขาย หรือคนโกง คนฝ่าฝืนกฎหมาย ฯลฯ คนเหล่านั้นเรียกว่า คนชั่ว