นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หลักการดำเนินชีวิตของท่าน ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล

Ico48
suradet promsoda [IP: 203.172.37.235]
22 November 2009 21:33
#51180
คนชั่วคือคนที่รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ชั่วแล้วยังทำ หมายความว่าอย่างไร  งง ???