นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นายอำเภอคนแรกของเกาะสมุย

Ico48
น.ส. ประนอม บุญจันทร์ [IP: 125.26.20.39]
22 พฤศจิกายน 2552 13:14
#51139
ดิฉันใช้นามสกุลพ่อ ตระกูลพ่อเป็นคนจีน