นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 AAR งานอบรม PMQA ในมุมผู้จัด

Ico48

comment ของ ปุ๊ คือ "หนูไม่ได้กินกาแฟค่ะ" แต่เป็นเรื่องเล็กน้อยมาก...

ที่ประทับใจ คือ วันที่ 17 พ.ย. 52 ไม่ได้เข้าร่วมเพราะติดงานที่คณะฯ แต่ก็ยังได้รับชมผ่านการถ่ายทอดสดจากคุณสงกรานต์ มุณีแนม ศูนย์คอมพิวเตอร์...ทำให้ได้ติดตามข้อมูลแบบไม่ตกหล่น...

ให้กำลังใจผู้จัดและยินดีกับ นวัตกรรม การถ่ายทอดสดของศูนย์คอมฯ ด้วยค่ะ...I'm POOH..
 
"ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง :
Our Soul is for the Benefit of Mankind"