นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นบ.ม.อ.2 หัวข้อ "การนำเสนอสำหรับหัวหน้างาน"

Ico48

ด้วยความยินดียิ่ง...และขอขอบพระคุณค่ะ...

น้องปุ๊ได้เครือข่ายจากการเรียน นบ.ม.อ.2 มากมายเช่นเดียวกันค่ะ

แต่ที่แน่ๆ ท่านวิทยากร..ได้ปรารภ ไว้แล้วว่า

นบ.ม.อ.2 เนี๊ยะ แต่ละคน...ร้ายจริงๆ(ด้านความสามารถ)

....มีเสียงแอบกระซิบว่า "ถ้าไม่ร้าย...คงไม่ได้ไปดูงานที่ญี่ปุ่น" 555+++

น้องปุ๊_ศิลปกรรมศาสตร์ วข.ปัตตานี