นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 PMQA ลูกค้าสำคัญจริง ๆ (หรือเปล่า)

Ico48
Ex.Links [IP: 58.9.21.54]
20 พฤศจิกายน 2552 10:33
#51050

PMQA(MBNQA)เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ดีมาก ทำให้การศึกษามีคุณภาพ...ถ้ารู้จริง

หัวใจของ PMQA คือ Set of management practices หรือ Governance(ระบบ)...เมื่อ ก.พ.ร. ยังเข้าใจว่า Governance คือ "ธรรมาภิบาล" ก็คงต้องลองผิดลองถูกกันไปอีกนาน

การลองผิดลองถูก(Trial & Errors)เกิดจากความไม่รู้จริง สมศ. สกอ. ก.พ.ร. อยากรู้จริง จึงใช้ความฉลาดเลือกสถาบันอุดมศึกษาเป็นหนูลองยา...โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่นักศึกษาไม่ได้เรียน อาจารย์ไม่ได้สอน

วิธีแก้:  "ระบบ" นอกจากเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว ระบบยังเป็นตัวชี้ให้เห็นวิธีปฏิบัติที่สร้างความชัดเจนในการทำงาน และระบบตัวเดียวกันนี้ยังเป็น"เครื่องมือในการประเมิน"ด้วย...วิธีแก้คือการออกแบบระบบ(System design)ให้ได้ดีจริง...ซึ่งต้องทำก่อนการออกไปตะเวณบรรยายเหมือนหลอกชาวบ้านว่ารู้จริงแล้ว 

เห็นด้วยกับการประเมินการดำเนินการที่ผ่านมา อันเป็นหลักฐานแสดงข้อบกพร่องที่ตั้งเกณฑ์ประเมินกันเอาเองตามความรู้(สึก)...มีการวัดโน่นวัดนี่ ทั้งซ้ายก็เอา ขวาก็เอา ทั้งล่างทั้งบน หน้าหลัง สุดท้ายกลับมาอยู่ที่เดิม

เพื่อป้องกันมิให้ข้อบกพร่องที่เลวร้ายดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในระบบที่ได้รับการออกแบบใหม่