นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 PMQA ลูกค้าสำคัญจริง ๆ (หรือเปล่า)

Ico48

(^__^)*

เราต้องคุยกันจริงๆว่า ลูกค้าสำคัญของเราคือใคร

ที่ผมเห็นก็เช่น

นักศึกษา เขาต้องได้ วิธีการเรียนรู้ไปจากเรา ได้เจตคติที่ดีในการอยู่ในสังคมด้วย

บุคลากรเราเอง เราต้องทำงานอย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะทำได้ เพราะจะนำไปสู่ผลงานที่มีคุณภาพ

รัฐ. ต้องจ่ายเงินน้อยลงต่อผลงานของมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัย มีระบบงานที่ดี มีผลผลิตที่เป็นขยะ หรือ waste น้อยลง